Pháp lý

KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ THEO HÌNH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC SÀN ỦY QUYỀN.

Khách hàng mua căn hộ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
1. Chứng minh nhân dân người đứng tên trên văn bản chuyển nhượng ( bản chính + 3 bản sao y chứng thực )

2.Sổ hộ khẩu người đứng tên trên văn bản chuyển nhựng ( bản chính + 3 bản sao y chứng thực )

B1: Tiến hành thủ tục mua bán

 • Bên mua ký hợp đồng mua bán trực tiếp tại chủ đầu tư hoặc sàn giao dịch chủ đầu tư ủy quyền
 • Hợp đồng được soạn thành 5 bản
 • Hai bên cùng thống nhất những nội dung trên hợp đồng mua bán
 • Hai bên cùng ký vào hợp đồng mua bán
 • Bên mua giữa 1 bản hợp đồng mua bán , còn lại bên bán giữ để làm thủ tục sổ đỏ sau

 B2: Nghĩa vụ của các bên

 • Bên mua cung cấp đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục mua bán
 • Bên mua có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng đầy đủ, đúng hạn các đợt đóng tiền đã thỏa thuận với bên bán
 • Bên bán có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ dự án và chịu toàn bộ tính pháp lý trên hợp đồng mua bán

 

KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ THEO HÌNH THỨC VBCN

B1: Giấy tờ các bên phải chuẩn bị 

+ Đối với bên bán cần chuẩn bị 

1: Giấy đăng ký kết hôn

2: Chứng minh nhân dân vợ và chồng (bản chính + 3 bản sao y chứng thực)

3: Sổ hộ khẩu (bản chính + 3 bản sao y chứng thực)

4: Hợp đồng mua bán căn hộ (bản chính + 3 bản sao y chứng thực)

5: Các phiếu thu, các đợt đóng tiền

6: Giấy xác nhận giao dịch qua sàn

7: Giấy xác nhận các đợt đóng tiền

Đối với bên mua cần chuẩn bị 

1: Chứng minh nhân dân người đứng tên trên văn bản chuyển nhượng (bản chính + 3 bản sao y chứng thực)

2: Sổ hộ khẩu người đứng tên trên văn bản chuyển nhựơng (bản chính + 3 bản sao y chứng thực)

B2: Tiến hành ký VBCN

 • Văn bản chuyển nhượng được soạn thành 5 bản
 • Hai bên cùng đọc và thống nhất những nội dung trên văn bản chuyển nhượng
 • Bên bán và bên mua cùng ký và lăn tay vào văn bản chuyển nhượng
 • Giám đốc phòng công chứng ký và đóng dấu
 • Mỗi bên giữ 1 bản, 2 bản còn lại nộp cho phòng thuế

 

 B3: Nghĩa vụ của 3 bên

 • Bên bán giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn hộ đang giao dịch
 • Bên mua giao đủ số tiền đã thỏa thuận với bên bán
 • Phòng công chứng phải có trách nhiệm chịu toàn bộ tính pháp lý của văn bản chuyển nhượng.

 

Back to top